Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2021

Er bod pob ymdrech yn cael ei wneud i adnewyddu'r safle hwn gyda hyd i wybodaeth ddiweddaraf, ni all Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Birmingham warantu y wybodaeth a geir ar y safle hwn yn gyfredol neu'n gywir, ac felly ni ellir eu dal yn gyfrifol am unrhyw gyfrifoldeb a allai godi o'r wybodaeth a geir ar y tudalennau hyn.  Yn yr un modd, nid yw Eglwys Bresbyteraidd Cymru Birmingham yn gyfrifol am gynnwys safleoedd Rhyngrwyd allanol neu am unrhyw golled a all godi o fethiant i roi manylion cywir.