Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2021
OEDFAON Y SUL 2021
Amser yr Oedfaon - Bore am 10.30
Oedfa Fro am 3.00 o’r gloch
Cymanfa Ganu Loveday Street am 3.00 o’r gloch
Te a choffi yn dilyn pob gwasanaeth

IONAWR
  3 - Dim Oedfa COVID-19                 

10 - Dim Oedfa COVID-19

17 - Dim Oedfa COVID-19

24 - Dim Oedfa COVID-19

31 - Dim Oedfa

CHWEFROR
  7 - Dim Oedfa COVID-19

14 - Dim Oedfa COVID-19

21 - Dim Oedfa COVID-19  

28 - Dim Oedfa


MAWRTH

  7 - Dim Oedfa COVID-19

14 - Dim Oedfa COVID-19

21 - Dim Oedfa COVID-19

28 - Dim Oedfa


EBRILL

  4 - Dim Oedfa COVID-19

11 - Dim Oedfa COVID-19

18 - Dim Oedfa COVID-19

25 - Dim Oedfa


MAI

  2 - Dim Oedfa COVID-19   

  9 - Dim Oedfa COVID-19

16 - Dim Oedfa COVID-19

23 - Dim Oedfa

30 - Dim Oedfa


MEHEFIN

  6 - Cymanfa Ganu Loveday

         Street wedi'i ganslo

13 - Y Parchg Ddr Siôn Aled             

20 - Y Parchg Peter Williams

27 - Dim Oedfa


GORFFENNAF

  4  - Y Parchg Maldwyn Jones

11  - Oedfa Bro Loveday Street

18  - Mrs Janet Jones

25  - Dim Oedfa


AWST

  1 - Dim Oedfa

  8 - Dim Oedfa

15 - Dim Oedfa

22 - Dim Oedfa

29 - Dim Oedfa

MEDI

  5 - Mrs Beryl Vaughan                   C

12 - Y Parchg Maldwyn Jones         

19 - Y Barchg Gwendydd Askew            

26 - Dim Oedfa


HYDREF

  3 - Oedfa Bro Coventry

10 - Mr Gareth Davies                       C

17 - Mr Dennis Davies     

24 - Dim Oedfa

31 - Dim Oedfa


TACHWEDD

  7 - Y Barchg Gwendydd Askew    C

14 - Mr Owain Morgan

21 - Mr Vaughan Prytherch      

28 - Dim Oedfa


RHAGFYR

  5 - Y Parchg Ddr Siôn Aled             C

12 - Mr Gareth Davies                 

19 - Gwasanaeth Carolau

26 - Dim Oedfa

C = Cymun