Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2022
OEDFAON Y SUL 2022
Amser yr Oedfaon - Bore am 10.30
Oedfa Fro am 3.00 o’r gloch
Cymanfa Ganu Loveday Street am 3.00 o’r gloch
Te a choffi yn dilyn pob gwasanaeth

IONAWR
  2 - Dim Oedfa                  

  9 - Mr Gareth Davies

16 - Y Bg Gwendydd Askew              C

23 - Dim Oedfa

30 - Dim Oedfa

CHWEFROR
  6
- Oedfa Bro Bethel

Pg Peter Williams

13 - Mr Dennis Davies

20 - Mrs Beryl Vaughan

27 -Dim Oedfa

MAWRTH

  6 - Pg Maldwyn Jones

13 - Pg Marc Morgan                      C

20 - Y Bg Gwendydd Askew

27 - Dim Oedfa

EBRILL

  3 - Y Bg Lona Roberts                  C

10 - Mrs Beryl Vaughan

17 - Pg Peter Williams

24 - Dim OedfaMAI

  1 - Y Bg Ddr Nerys Tudor                 C

  8 - Pg Robert Parry

15 - Pg Eric Greene

22 - Dim Oedfa

29 - Dim Oedfa

MEHEFIN

  5 - Pg  Ddr Siôn Aled                  C

12 - Pg Carwyn Siddall                   

19 - Cymanfa Ganu Loveday Street

26 - Dim Oedfa


GORFFENNAF

  3  - Y Bg Dilys Jones                       C

10  - Y Bg Gwendydd Askew

17  - Oedfa Bro Loveday Street

24  - Dim Oedfa

31  - Dim Oedfa

AWST

  7 - Dim Oedfa

14 - Dim Oedfa

21 - Dim Oedfa

28 - Dim Oedfa


MEDI

  4 - Mrs Beryl Vaughan                   

11 - Pg Maldwyn Jones                 C    

18 - Mr Gareth Davies            

25 - Dim Oedfa


HYDREF

  2 - Oedfa Bro Coventry

  9 - Pg Marc Morgan

16 - Pg Eirian Wyn Lewis             C   

23 - Dim Oedfa

30 - Dim Oedfa


TACHWEDD

  6 - Y Bg Gwendydd Askew              

13 - Mr Owain Morgan

20 - Pg Carwyn Siddall                  C

27 - Dim Oedfa


RHAGFYR

  4 - Pg  Ddr Siôn Aled                    C         

11 - Pg Eirian Wyn Lewis         

18 - Gwasanaeth  Carolau

25 - Dim Oedfa

C = Cymun