Copyright © Welsh Presbyterian Church Birmingham 2021

Blaenoriaid
Mrs Renée Tudor	

Mr R John Williams 
+44(0)121 421 2128


Trysorydd/Ysgrifennydd
Mrs Ellen Whitehouse
+44(0)121 454 7683

Cyfeilyddion

Mrs Haf Owen
Mrs Nest Thomas
Mrs Gwyneth Davies

Blaenoriaid
Mrs Renée Tudor

Mr R John Williams
+44(0)121 421 2128


Trysorydd/Ysgrifennydd
Mrs Ellen Whitehouse
+44(0)121 454 7683

Cyfeilyddion

Mrs Haf Owen
Mrs Nest Thomas
Mrs Gwyneth Davies


SWYDDOGION YR EGLWYS